Dostawca (PRINCE2) ang. supplier

Dostawca - osoba, grupa lub kilka grup odpowiedzialnych za dostawę produktów specjalistycznych projektu.[1]

Uwagi

Punkt widzenia dostawcy powinny prezentować wszystkie osoby, które zapewnią umiejętności niezbędne do wytworzenia produktów projektu. Projekt może potrzebować do tego zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych zespołów dostawców.

Interesy tej grupy interesariuszy projektu będą reprezentowane w Komitecie Sterującym przez Głównego Dostawcę.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.