Dostawa

Dostawa - jeden z trzech, obok jakości i kosztu, klasycznych czynników konkurencyjności. Sprowadza się do zapewnienia wymaganej ilości, różnorodności, terminowości dostaw produktu i szybkości realizacji zamówień.

Jednokierunkowemu przepływowi dóbr towarzyszy dwukierunkowy przepływ informacji. Odbiorca składa zamówienie na określone dobra w określonej ilości oraz wyznacza termin i sposób ich dostarczenia (dostawy). Dostawca określa ceny oraz termin i sposób zapłaty. Są to podstawowe warunki dostawy.

Rozpatrując rzecz szerzej można zauważyć, że podmioty gospodarcze biorące udział w procesie dostaw występują często w zmiennych rolach. Przykładowo, hurtownik jest odbiorcą producenta i dostawcą detalisty. W ten sposób tworzy się łańcuch dostaw (ang. supply chain).

Spis treści

Klasyfikacja dostawTypy dostaw:
 • bezpośrednie/pośrednie;
 • częściowe;
 • dzielone;
 • nadmierne/pełne;
 • wewnętrzne.


Sieć dostawSieć dostaw (ang. supply networks) jest to połączona ze sobą pewna ilość łańcuchów dostaw. W sieci dostaw dokonywana jest kompleksowa optymalizacja przepływu materiałowego we wszystkich łańcuchach dostaw wchodzących w jej skład.

Tworzeniem sieci dostaw zainteresowane będą głównie firmy flagowe (czyli przedsiębiorstwa już zarządzające siecią, które chcą wzmocnić swoją pozycję) oraz firmy, które dążą do uzyskania pozycji lidera w tworzonej sieci. Głównym czynnikiem determinującym tworzenie sieci dostaw jest obniżenie kosztów produkcji wyrobów i utrzymywania zapasów przy jednoczesnym utrzymaniu szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby użytkowników.
Podstawy sieci dostaw


 • Integracja uczestników i tworzenie relacji między nimi.
 • Ujęcie sieci w ramy, od surowca do ostatecznego użytkownika.
 • Analiza sieci przy pomocy analizy ABC.
 • Utrwalenie powiązań między przedsiębiorstwami poprzez zawieranie umów o współpracy.
 • Redukcja i dobór dostawców.
 • Wyłączenie z sieci dostawców o wysokim stopniu uzależnienia.
 • Określenie standardów obsługi klienta.
 • Informatyzacja sieci.


Zobacz też

Bibliografia

 • Agnieszka Smoła: Tworzenie sieci dostaw, Encyklopedia zarządzania
 • Dostawa, Wikipedia pl
 • Dostawa w zamówieniach publiczych.
 • M. Ciesielski(red.): Logistyka w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, str. 170-182,
 • J. Witkowski: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003, str. 11-21.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.