Dostępność ang. availability

Dostępność – w znaczeniu informatycznym cecha informacji stanowiąca, że tylko upoważnione osoby mogą z niej skorzystać w danym miejscu i czasie. Jedna z podstawowych właściwości bezpieczeństwa informacji.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

Dostępność (informatyka), Wikipedia pl

Availability, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.