Dokument (ITIL) ang. document

Dokument - informacja w czytelnej formie. Dokument może być papierowy lub elektroniczny, na przykład: deklaracja polityki, umowa SLA, zapis incydentu lub schemat układu sali komputerowej.[1]

Zobacz też

zapis

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 18 października 2015 r.