Dodawanie wartości (MSP) ang. adding value

Dodawanie wartości
zasada
MSP
Logo MSP


Dodawanie wartości – jedna z zasad MSP. Stanowi ona, że program zachowuje swoją ważność, jeśli dodaje wartość do sumy wartości swoich projektów i głównych działań. Taki efekt stworzenia i zarządzania synergią projektów z poziomu programu wyraża się poprzez korzyści, które program powinien zidentyfikować i wykreować, a które są ponad sumą korzyści z projektów.

Spis treści

Uwagi

Z zasady tej wynika, że jeżeli okaże się, iż program w odniesieniu do grupy projektów niczego nie dodaje (albo przestał dodawać), wówczas lepiej jest realizować projekty w sposób niezależny i koordynowany przez kierownictwo portfela projektów organizacji (lub program zamknąć).

Można poszukiwać zidentyfikowania dodatkowych korzyści z wprowadzenia programu na przykład w obszarze powiązań i relacji pomiędzy projektami. Wprowadzaną przez te projekty zmianę często efektywniej jest zarządzać na wyższym poziomie. Wówczas poprzez program zapobiega się chociażby wielokrotnemu liczeniu tych samych korzyści (bo mogły być przyporządkowane niezależnie kilku projektom jednocześnie) albo skuteczniej przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian, które mogą wystąpić jako efekt uboczny realizacji pojedynczego lub kilku projektów.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
  • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
  • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.