Docelowy czas odtworzenia (ITIL) ang. recovery time objective, RTO

Docelowy czas odtworzenia - określany i stosowany w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) maksymalny dopuszczalny czas na odtworzenie usługi informatycznej po przerwie w działaniu. Poziom świadczonej usługi może być niższy niż wynikający z normalnych parametrów usługi (ang. SLT). Docelowy czas odtworzenia (ang. RTO) każdej usługi informatycznej powinien być negocjowany, uzgodniony i udokumentowany.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.