Dobór personelu

dobór pracowników

Dobór personelu - takie dopasowanie cech stanowiska pracy i kandydata, w których potencjał zawodowy pracownika jest jak najbardziej dopasowany do wymogów stanowiska pracy. Celem doboru jest pozyskanie pracowników w odpowiedniej liczbie, o odpowiednich kompetencjach w stosownym czasie tak, aby zapewnić ciągłość, skuteczność i efektywność funkcjonowania organizacji

Spis treści

Cele doboru pracowników

Kroki podejmowane w ramach doboru personelu mają na celu:
  • zdefiniowanie profili cech osobowych kandydatów;
  • określenie przydatności kandydatów;
  • podjęcie decyzji o zatrudnieniu wybranego kandydata.


Fazy doboru pracowników

Proces doboru pracowników składa się z trzech faz:
  • rekrutacji - "przegląd i ocena alternatywnych źródeł pozyskiwania pracowników, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią, ogłoszenia o pracy, korzystanie z usług agencji i konsultantów” [1].
  • selekcji - „przegląd podań o pracę, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, testów, ocena kandydatów, stosowanie metod oceny zintegrowanej, oferowanie zatrudnienia, uzyskiwanie referencji, przygotowanie umów o pracę”[2].
  • adaptacji pracownika - wprowadzenia nowego pracownika na stanowisko pracy.


Techniki doboru personelu

Odpowiednie dobranie pracownika wiąże się z określonymi potrzebami informacyjnymi przed podjęciem ostatecznej decyzji o jego zatrudnieniu. Źródłami informacji są dokumenty takie jak:

Nowoczesne metody selekcji

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.