Niepożądany skutek (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Dis-benefit (PRINCE2) ang. dis-benefit

Niepożądany skutek (niekorzystny efekt uboczny) - rezultaty postrzegane jako niekorzystne przez jednego lub więcej interesariuszy. Znane niepożądane skutki są rzeczywistymi konsekwencjami działania, w przeciwieństwie do zagrożenia, które z definicji zawiera jakąś niepewność dotyczącą jego ewentualnego zmaterializowania.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.