Diagram rozproszenia defektów ang. defect concentration diagram

Diagram rozproszenia defektów (wykres rozproszenia defektów) - narzędzie graficzne, przydatne w analizie przyczyn wad produktów lub ich części.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.