Diagram następstwa produktów

Diagram następstwa produktów
Technika
Zarządzanie projektami


Diagram następstwa produktów - część planu ilustrująca kolejność wytwarzania lub pozyskiwania produktów oraz współzależności pomiędzy produktami, które zidentyfikowano na diagramie struktury produktów.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.