Diagram PICK ang. PICK chart

Diagram PICK
Technika
Zarządzanie jakością
Przykład


Diagram PICKnarzędzie Lean Six Sigma opracowane przez Lockheed Martin, służące do kategoryzacji procesów poprawy. Nazwa PICK jest akronimem angielskich słów Possible, Implement, Challenge and Kill.

Przykład diagramu PICKZYSK mały ZYSK duży
REALIZACJA łatwa Possible (może) Implement (wdrażać)
REALIZACJA trudna Kill (zabić) Challenge (wyzwanie)


Linki zewnętrzne

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.