Skrypt diagnostyczny (ITIL) Przekierowano ze strony: Diagnostic script (ITIL) ang. diagnostic script

Skrypt diagnostyczny - uporządkowany zestaw pytań w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation), z których korzystają pracownicy centrum obsługi użytkowników, aby zadawać właściwe pytania oraz aby pomóc im w klasyfikacji, rozwiązaniu i przypisaniu incydentów. Skrypty diagnostyczne mogą być również dostępne dla użytkowników, aby pomóc im w diagnozowaniu i rozwiązywaniu własnych incydentów.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.