Decydent dziedzinowy (MSP) Przekierowano ze strony: Design authority (MSP) ang. design authority

Decydent dziedzinowy – pomocnicza rola w programie. Rola obejmuje specjalistów dziedzinowych z różnych obszarów (architektura korporacyjna, techniczna, IT, organizacja procy, procesy biznesowe itd.), którzy współdziałają przy tworzeniu modelu docelowego oraz pomagają zachować spójność programu.

Uwaga

Pojęcie decydent dziedzinowy jest zgodne z Glosariuszem MSP, jednak zazwyczaj jest to specjalista dziedzinowy, który dostarcza wiedzy specjalistycznej w określonym obszarze i który nie ma przyznanej samodzielności decyzyjnej.

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.