Amortyzacja (ITIL) Przekierowano ze strony: Depreciation (ITIL) ang. depreciation

Amortyzacja - miara w fazie ITIL Strategia Usług (ang ITIL Service Strategy) zmniejszenia wartości zasobów w ciągu swojego życia. Opiera się na zużyciu, eksploatacji lub innym pomniejszeniu wartości ekonomicznej.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.