Deponent

Deponent - osoba, firma lub organizacja, która złożyła depozyt.

Charakterystyka

W znaczeniu ekonomicznym deponent składa zazwyczaj depozyt bankowy w postaci pieniężnej lub rzeczowej[1]. W zamian za ulokowanie depozytu pieniężnego, bank płaci deponentowi odsetki, które są zależne głównie od długości zadeklarowanego czasu depozytu i stóp procentowych na rynku.

"Zgodnie z przepisami Ustawy o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym deponent to osoba uprawniona do otrzymania środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku ogłoszenia przez sąd upadłości bankuPolski system prawny ubezpiecza deponenta, a nie jego depozyt. Zgodnie z tym wysokość środków gwarantowanych deponentowi wyliczana jest od sumy wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych przez niego na wszystkich jego rachunkach bankowych"[2].

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 11 października 2015 r.