Dostarczanie potencjału (proces MSP) Przekierowano ze strony: Delivering the Capability ang. Delivering the Capability

Dostarczanie potencjału
proces
MSP
Logo MSP


Dostarczanie potencjału – proces MSP, który obejmuje koordynowaniem i zarządzaniem realizacją dossier projektów, zgodnie z Planem Programu. Produkty (wyniki) wytworzone przez projekty stwarzają nowy potencjał opisany w Modelu Docelowym. W ten sposób organizacja w swojej części operacyjnej może dokonać zmiany i wykorzystać ten potencjał do stopniowego osiągnięcia planowanych Korzyść (MSP)|korzyści. Choć procesy Dostarczanie Potencjału i Realizowanie Korzyści to oddzielne procesy, jednak w ramach zarządzania programem wymagają one ścisłej koordynacji i współdziałania, aby stale równoważyć tempo dostarczania produktów i wprowadzanie zmian, pozwalających na realizację korzyści. Proces Zarządzanie Transzami jest wykorzystywany do nadzorowania tych dwóch procesów, zapewniając na szczeblu kierownictwa programu decyzje, monitorowanie i kontrolę. Działania procesu Dostarczanie Potencjału są powtarzane dla każdej transzy programu.

Spis treści

Elementy wejściowe procesu

Proces Dostarczanie Potencjału jako elementów wejściowych używa:

Elementy wyjściowe procesu

Elementami wyjściowymi w procesie Dostarczanie Potencjału są:
 • Założenia projektów
 • Rozpoczęte projekty
 • Zmiany - zmienione zakresy projektów
 • Przekazane z projektów zagadnienia
 • Zrealizowana zaplanowana komunikacja
 • Dostarczone i zatwierdzone produkty projektów
 • Zebrane doświadczenia z projektów i raporty z przeglądów


Działania w procesie

W procesie Dostarczanie Potencjału podejmowane są następujące działania:
 1. Uruchamianie projektów
 2. Angażowanie interesariuszy
 3. Utrzymywanie zgodności projektów z Modelem Docelowym, zapewniającym realizację korzyści
 4. Utrzymywanie zgodności projektów z celami programu
 5. Nadzór i kontrolowanie projektów (monitorowanie i kontrola postępów, zarządzanie ryzykami i rozwiązywanie zagadnień)
 6. Zamykanie projektów


Sterowanie procesem

Sterowanie procesem Dostarczanie Potencjału odbywa się poprzez:
 • Zasady prowadzenia monitoringu i sterowania programem
 • Założenia projektów, jakość, kryteria akceptacji i tolerancje
 • Zasady monitorowania projektów
 • Przeglądy i zamykanie projektów


Kluczowe role w procesie

Kluczowe role zaangażowane w procesie Dostarczanie Potencjału obejmują:

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
 • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
 • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.