Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) - decyzja wydawana w sprawie przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

Uwarunkowania prawne

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw[1]. Nowelizacją tej ustawy jest ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko[2].

Charakterystyka

Zadanie jej polega na takim ukształtowaniu planowanego przedsięwzięcia, aby w jak najmniejszym stopniu pogorszyło stan otoczenia. Jest to szczególnie widoczne w przypadku, gdy decyzję środowiskową poprzedza procedura oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację przedsięwzięć. Jest to pierwszy etap tego procesu, poprzedzający decyzje administracyjne tj:
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • decyzja o pozwoleniu na budowę.


Kolejność wydawania tych decyzji jest istotna dla organów inwestycyjnych, które są od nich uzależnione.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 24 października 2015 r.