Wizualizacja danych Przekierowano ze strony: Data visualization ang. data visualizationWizualizacja danych - prezentacja danych w postaci graficznej. Dzięki prezentacji danych w atrakcyjnej wizualnie formie, użytkownik może szybko zapoznać się z informacją i w prawidłowy sposób ją zinterpretować.

Spis treści

Opis

Wizualizacja danych to zagadnienie ich obrazowego przedstawienia. Dane są rozumiane jako „informacje, które zostały zestawione w pewnej schematycznej formie, np. zmiennych lub współrzędnych”.[1] Według Friedmana (2008) jej głównym celem jest skuteczny i zrozumiały przekaz zawartych w nich treści. Jednym z najczęściej popełnianych błędów bywa przykładanie zbytniej uwagi do formy komunikatu, który przestaje spełniać swoje zasadnicze zadanie.[2] Odmienny pogląd na sens tej dziedziny wyrażają Fernanda Viegas i Martin M. Wattenberg, akcentując rolę pozyskania uwagi potencjalnego odbiorcy.[3] Ogólnie rzecz biorąc, wizualizacja danych stanowi wspólny obszar zainteresowań dla badaczy i osób trudniących się zarządzaniem informacjami.[4]

Funkcje wizualizacji danych

Przetworzone dane można zaprezentować w różny sposób. Friendly (2008) zakłada dwie główne metody przekazu:[5]

Inny podział wyróżnia wśród nich siedem zasadniczych funkcji:[6]
  • mapy myśli
  • przekaz wiadomości
  • przekaz surowych danych
  • przekaz powiązań, zależności
  • przekaz stron internetowych
  • publikacja artykułów i innych opracowań
  • narzędzia i usługi do wykorzystania przez odbiorcę


Z perspektywy nauk informatycznych użyteczny może być podział na podspecjalności:[7]

Zobacz też

Eksploracja danych

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 26 października 2015 r.