Nadzór danych Przekierowano ze strony: Data governance ang. data governance

Nadzór danych - nowa, szybko ewoluująca dyscyplina zajmująca się między innymi: jakością konwergencji danych, zarządzaniem danymi, polityką danych, zarządzaniem procesami biznesowymi oraz zarządzaniem ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych w organizacji.

Bibliografia

Data governance, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.