DPMO ang. defects per million opportunities

DPMO - jednostka miary jakości, oznacza liczbę defektów na milion możliwości ich powstania. Im niższa wartość tego wskaźnika, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. Nazwa jest akronimem angielskich słów: Defects Per Million Opportunities.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.