System zarządzania dokumentami Przekierowano ze strony: DMS ang. Document Management System, DMS

System zarządzania dokumentami – narzędzie informatyczne umożliwiające przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy dokumentów wewnętrznych (związanych ze współpracą różnych obszarów funkcjonalnych organizacji), jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy. Niektóre systemy zarządzania są zintegrowane z systemami workflow, gdzie każda z osób pracuje nad dokumentem na swoim poziomie kompetencji a następnie przekazuje go kolejnym pracownikom.

Spis treści

Funkcje informatycznych systemów zarządzania dokumentami

Funkcje informatycznych systemów zarządzania dokumentami to:
 • rejestrowanie,
 • porządkowanie,
 • klasyfikacja,
 • system kontroli wersji,
 • archiwizacja danych,
 • powiadomienia o zmianach (osobiste lub dla grup użytkowników),
 • monitorowanie plików i folderów,
 • obsługa różnych formatów plików,
 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • operacje przenoszenia, wysyłania w obieg i usuwania.


Przykładowe aplikacje zarządzania dokumentami

 • Microsoft SharePoint,
 • Xerox DocuShare,
 • OpenKM.


Narzędzia OCR

Na szczególną uwagę w zakresie zarządzania dokumentami zasługuje wzrost popularności narzędzi OCR (ang. Optical Character Recognition) przetwarzających dokumenty z formy papierowej (graficznej) w formę tekstową, dającą się w prosty sposób indeksować i zapisywać we wszelkiego rodzaju komputerowych bazach danych.

Zobacz też

Bibliografia

System zarządzania dokumentami na Wikipedii pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.