Biblioteka zatwierdzonych nośników (ITIL) Przekierowano ze strony: DML (ITIL) ang. definitive media library, DML

Biblioteka zatwierdzonych nośników - od fazy ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) jedna lub wiele lokalizacji, w których bezpiecznie przechowywane są oficjalne i zatwierdzone wersje wszystkich software’owych elementów konfiguracji (ang. CI-s). Biblioteka zatwierdzonych nośników (ang. DML) może również zawierać powiązane elementy konfiguracji (ang. CI-s), takie jak licencje i dokumentację. Jest to jedno logiczne miejsce przechowywania, nawet jeśli znajduje się w wielu lokalizacjach. Biblioteka zatwierdzonych nośników (ang. DML) jest kontrolowana przez proces zarządzania zasobami i konfiguracją usług (ang. SACM) i jest zapisana w systemie zarządzania konfiguracją (ang. CMS).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.