DAF (incoterms)

DAF (Delivered at Frontier) - incoterm typu D. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego na granicę kraju z którego pochodzi kupujący. Sprzedający ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru, ponosi koszty transportu i ubezpieczenia; opłaca wszelkie koszty eksportu oraz tranzytu. Przekazuje fakturę bądź równoznaczną wiadomość elektroniczną. DAF stosowany jest zazwyczaj w transporcie drogowym lub kolejowym, ale nie ma ograniczeń co do stosowania go w innych gałęziach transportu.

Bibliografia

  • Wojciech Stępień: DAF, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.