D-learning ang. distance learning

D-learning - nauka na odległość, charakteryzująca się odseparowaniem nauczyciela od ucznia (i ucznia od grupy uczących się) oraz zastąpieniem bezpośredniej komunikacji interpersonalnej, komunikacją w której pośredniczy tradycyjna poczta i technologia komunikacyjna.

UwagiPojęcie to często bywa błędnie utożsamiane z E-learningiem, który jest tylko jedną z form uczenia się na odległość.Inną formą d-learning są edukacyjne programy i audycje realizowane za pośrednictwem środków masowego przekazu, w szczególności Edutainment.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.