Czynność handlowa

Czynność handlowa – czynność prawna, najczęściej umowa nazwana, dokonywana przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Prawo polskie

Pojęcie istniało w polskim ustawodawstwie do 1 stycznia 1965 r. Czynnościami handlowymi były czynności prawne kupca związane z prowadzeniem jego przedsiębiorstwa (art. 498 § 1 Kodeksu handlowego). Część regulacji prawnych czynności handlowych została przejęta do obecnie obowiązującego Kodeksu cywilnego w całości lub w części. Samo pojęcie, choć utraciło znaczenie normatywne, nadal funkcjonuje w języku prawniczym.

Pośród czynności handlowych można wyróżnić:
  • te, których specyfika pozwala na ich dokonanie wyłącznie przez kupca;
  • pozostałe, które mogą być dokonywane przez inne osoby nieprowadzące przedsiębiorstwa.


Kolejny podział czynności handlowych to czynności:
  • obustronnie handlowe, gdzie strony umowy zawierają ją w ramach prowadzonej przez każdą z nich działalności gospodarczej (obrót profesjonalny, dwustronnie gospodarczy);
  • jednostronnie handlowe, gdzie wystarcza, by kupiec był tylko jedną ze stron umowy (obrót półprofesjonalny, jednostronnie gospodarczy).


Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 22 października 2015 r.