Czynniki niebezpieczne

Czynniki niebezpieczne – czynniki, których działanie może spowodować zaistnienie wypadku przy pracy (urazu). Warto wspomnieć o jeszcze dwóch rodzajach czynników:
 • czynniki szkodliwe - ich oddziaływanie na pracownika może doprowadzić do choroby;
 • czynniki uciążliwe - czynniki, których działanie na pracownika może prowadzić do zmęczenia, jednak nie powodują bezpośrednio ujemnych skutków zdrowotnych.

Spis treści

PodziałZależnie od charakteru czynników niebezpiecznych można je podzielić na:
 • fizyczne,
 • chemiczne,
 • biologiczne.


PrzykładyCzynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi mogą być:
 • ruchome części maszyn,
 • wysoka temperatura,
 • pożar,
 • wybuch,
 • elementy ostre i wystające,
 • hałas,
 • ultra dźwięki,
 • jonizacja powietrza,
 • promieniowanie radioaktywne,
 • długotrwały wysiłek umysłowy,
 • długotrwały Stres,
 • pyły, kwasy i inne substancje chemiczne.


Zabezpieczanie pracownikówW celu zabezpieczenia pracowników narażonych na działania powyższych czynników stosuje się szeroką gamę środków zapobiegawczych, do która zalicza się m.in.:
 • osłony u zabezpieczenia montowane na i w okolicach maszyn i urządzeń mogących negatywnie oddziaływać na obsługujących je pracowników;
 • odzież roboczą (np. maski, filtry, kaski);
 • odpowiednią organizację pracy;
 • szkolenia pracowników z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.


Zobacz też

Bibliografia

Jakub Kowalewski: Czynniki niebezpieczne, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.