Czy zawód sekretarki można traktować poważnie?

Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, czy zawód sekretarki, asystentki, pracownika biurowego jest zawodem zasługującym na poważne traktowanie powinien zajrzeć na stronę blogu Great Assistants. Ukazują się tam wywiady z osobami, które mają coś do powiedzenia w sprawie historii zawodu, edukacji osób, które chcą w nim podjąć pracę, zmian w zadaniach zawodowych, a także przyszłości zawodowej. Ponadto są adresy blisko 30 stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli tych zawodów w różnych krajach świata (m.in. Japonii, Chin, Tajlandii). Opinia EUMA Poland była przedstawiana w lutym br.

Ostatnio przedstawicielka Kostaryki udzielała wywiadu na temat działalności stowarzyszenia ANSE (Asociacion Nacional de Secretarias Ejecutivas y Assistentes Empresariales), czyli Narodowego Stowarzyszenia Sekretarek Wykonawczych i Asystentek Przedsiębiorstw. Stowarzyszenie to jest organizacją apolityczną (podobnie jak EUMA), poświęconą promowaniu i podnoszeniu poziomu zawodowego sekretarek i asystentek w Kostaryce. Była ona pierwszym krajem południowoamerykańskim, w którym powstało (na podstawie przepisów prawa) Kolegium Profesjonalnych Sekretarek w 1972 roku. Wspomniane Stowarzyszenie było także członkiem-założycielem FIAS (Federacion Interamericana de Asociaciones de Secretaries).

Pytania zadawane przez prowadzącą wywiad Marię Joao Borges (MJB) są takie same dla wszystkich krajów, a odpowiedzi brzmią (ANSE) bardzo podobnie.

(MJB) W Portugalii istnieje szkoła wyższa w tym obszarze od 1962. Wydaje się jednak, że coraz mniej osób wybiera karierę w tym zawodzie. Czy tak samo dzieje się w Kostaryce?

Niestety, w Kostaryce dzieje się tak samo. Tylko na jednym uniwersytecie można uzyskać (jeśli chodzi o karierę formalną) stopień licencjata w tym zakresie. Pozostałe miejsca gdzie można studiować są instytucjami parauniwersyteckimi gdzie uzyskuje się umiejętności techniczne lub w zakresie dyplomacji ( przyp. zapewne protokół dyplomatyczny).

(MJB) Nas początku wieku XX ten zawód wykonywali tylko mężczyźni, jednakże obecnie w 95 % wykonują go kobiety? Czy tak samo dzieje się w Kostaryce?

Aktualnie większość tych stanowisk jest zajmowana przez kobiety.

(MJB) Czy w Kostaryce ten zawód ma dobre perspektywy wzrostu w najbliższych 10 latach?

Ten zawód wygasa, kobiety studiują związany z nim kierunek jako punkt wyjścia w uzyskaniu pracy i wynagrodzenia.

(MJB) Czy w Kostaryce „łowcy głów” i zatrudniający szukają specyficznych kompetencji? Czy ważniejsze są umiejętności techniczne czy interpersonalne?

Pracodawcy poszukują wiadomości, ale ponadto doświadczenia w pracy na tym stanowisku.

(MJB) Czy jest potrzebny zawodowy tytuł lub zrzeszenie zawodowe, aby wykonywać ten zawód?

W Kostaryce można uzyskać tytuł w Kolegium Technicznym lub instytucji parauniwersyteckiej.

(MJB) W Portugalii, podobnie jak w innych krajach, zawód ten nosi różne nazwy, które nie zawsze tłumaczą rozwój kariery, samodzielności lub odpowiedzialności. Czy tak samo dzieje się w Kostaryce?'

W wielu przedsiębiorstwach sekretarka jest tą osobą, która robi wszystko: począwszy od wykonywania poleceń, podawania kawy, aż po dbałość i troskę o całe biuro.

(MJB) W innych krajach określenie sekretarka wydaje się pogardliwe, a czasami upokarzające? Czy tak samo dzieje się w Kostaryce?

Tak, obecnie wiele osób uważa, że określenie „sekretarki” jest zbyt ubogie w stosunku do tego co one robią i zainicjowano nazwę Asystentka Administracyjna.

(MJB) Jak rozwija się wirtualny wymiar tego zawodu? Czy pracodawcy poszukują asystentek wirtualnych?

W Kostaryce nie są poszukiwane asystentki wirtualne, określenie „wirtualne” jeszcze nie wkroczyło na ten obszar.

Tyle na temat zawodu sekretarki w małej (4,6 mln mieszkańców) Kostaryce. Wszystkie wywiady przeprowadzane na blogu sygnalizują to samo. Praca sekretarki jest podejmowana z uwagi na możliwość uzyskania zatrudnienia i wynagrodzenia. Jest to punkt startowy traktowany jako trampolina do „odskoczenia” na inne stanowisko.

Czy osoby obsługujące sekretariat mają możliwość wykorzystania wszystkich atutów wynikających ze swego doświadczenia? Wydaje się, że niezupełnie. To prawda, że zmienia się technologia pracy biurowej, struktury i style zarządzania, kanony mody i urody, za którymi trudno nadążyć pracując w biurze do emerytury. Najważniejsze są jednak cechy osobowości, stosunek do zawodu i szacunek dla wykonywanej pracy. Podobno najstarsza sekretarka w USA liczy sobie ponad 100 lat (pracuje w rodzinnej firmie), a wiedza o firmie, produktach, klientach jest jej największym atutem.

U nas rodzime firmy padają jak muchy, a wielkie korporacje traktują instrumentalnie swych pracowników (w tym także sekretarki, asystentki i innych pracowników komórek tzw. usługowych).

źródło: Great Assistants
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.