Cykl życia zarządzania usługami (ITIL) ang. service management lifecycle

Cykl życia zarządzania usługami[1]

ZobaczUwaga

Ponieważ sposobem dostarczania usługi w języku polskim jest jej świadczenie, stąd równoważnie do terminu Cykl życia zarządzania usługami, polskim odpowiednikiem angielskiego terminu service management lifecycle jest stosowany termin cykl życia zarządzania świadczeniem usług.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.