Cykl życia (ITIL) ang. lifecycle

Cykl życia - różne stany usługi informatycznej, elementu konfiguracji (ang. CI), incydentu, problemu, zmiany itp. W cyklu życia zdefiniowane są kategorie stanów oraz przejść między poszczególnymi stanami. Na przykład:
  • cykl życia aplikacji zawiera: wymagania, projektowanie, tworzenie, wdrożenie, eksploatację, optymalizację.
  • rozszerzony cykl życia incydentu zawiera: wykrycie, diagnozę, naprawę, przywrócenie działania,
  • cykl życia serwera może zawierać zamówienie, dostawę, testowanie, eksploatację, wycofanie z eksploatacji itp.[1]


Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.