Portfel odbiorców (ITIL) Przekierowano ze strony: Customer portfolio (ITIL) ang. customer portfolio

Portfel klientów - baza danych lub ustrukturyzowany dokument w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) używany do zapisywania wszystkich odbiorców dostawcy usług informatycznych. Portfel odbiorców jest dla menedżera ds. relacji z biznesem (BRM) zbiorem zawierającym odbiorców, którzy otrzymują usługi od dostawcy usług informatycznych.[1]

Uwaga

W wielu kontekstach, w których po angielsku używa się terminu customer po polsku mówimy odbiorca. Tłumaczenie odbiorca stosujemy w znaczeniach bardziej ogólnych. W niektórych przypadkach równoważnym określeniem jest klient.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.