Drzewo CTQ Przekierowano ze strony: Critical to Quality tree ang. CTQ tree, Critical to Quality treeDrzewo CTQtechnika używana do dekompozycji złożonych wymagań klientów na łatwe do ilościowej analizy, krytyczne ze względu na jakość wymogi.

Linki zewnętrzne

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.