Koszty złej jakości Przekierowano ze strony: Costs of poor quality ang. costs of poor quality, COPQ

Koszty złej jakości – są to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku z niskim poziomem jakości (np. z tytułu uznanych gwarancji, zużycia surowców, składowania i utylizacji odpadów).

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.