Tolerancja kosztów (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Cost tolerance (PRINCE2) ang. cost tolerance

Tolerancja kosztów - dozwolone odchylenie od zaplanowanych kosztów realizacji planu, o którym nie trzeba jeszcze natychmiast poinformować wyższego szczebla zarządzania. Tolerancja kosztów udokumentowana jest w odpowiednim planie.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.