Model kosztów (ITIL) Przekierowano ze strony: Cost model (ITIL) ang. cost model

Model kosztów - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) struktura używana do budżetowania i zarządzania kosztami usług informatycznych, w której wszystkie koszty mogą zostać zapisane, kategoryzowane i przypisane do konkretnego klienta, jednostki biznesowej lub projektu.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.