Element kosztu (ITIL) Przekierowano ze strony: Cost element (ITIL) ang. cost element

Element kosztu ang cost element - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) środkowy poziom kategorii, do której przypisywane są koszty w procesie budżetowania i zarządzania kosztami usług informatycznych. Wyższy poziom to typ kosztu. Na przykład koszt typu "ludzie" może posiadać takie elementy jak: wypłata, premie, wydatki, szkolenia, nadgodziny, itd. Koszt elementu może być potem rozbity na koszty jednostkowe. Na przykład: element kosztu wydatki może zawierać takie jednostki kosztowe, jak: hotele, transport, wyżywienie, itp.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.