Efektywność kosztowa (ITIL) Przekierowano ze strony: Cost effectiveness (ITIL) ang. cost effectiveness

Efektywność kosztowa (opłacalność) - mierzalna równowaga pomiędzy skutecznością, a kosztem usługi, procesu lub czynności. Proces efektywny kosztowo to taki, który osiąga założone cele przy minimalnym koszcie.[1]

Uwaga

Niejednokrotnie w miejsce terminu efektywność kosztowa można użyć określenie opłacalność. Nie w każdym przypadku jest to zamiennik równoważny.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.