Koordynator (typ zachowania) Przekierowano ze strony: Coordinator ang. co-ordinator, coordinator

Koordynator - jeden z typów zachowań w teorii ról. Koordynator to osoba pewna siebie, komunikatywna, potrafiąca podejmować decyzje i słuchać innych. Zwykle koordynator czuwa nad procesem pracy, wyznacza cele i priorytety, rozdziela zadania na współpracowników. Człowiek o takim typie zachowania jest bardzo dobrym kandydatem na lidera. Dobrze się czuje jako osoba odpowiedzialna za zespół ludzi o różnych kompetencjach, przewodniczy im. Lepiej sprawdza się, porozumiewając się z ludźmi na analogicznych bądź równych rangą stanowiskach, niż z podwładnymi. Jego motto może brzmieć: "konsultacje pod nadzorem", zwykle wierzy w spokojne rozwiązanie problemu. Potrafi efektywnie wykorzystać zasoby zespołu jak i potencjał indywidualny każdego członka grupy. Jego mocne strony to: dążenie do celu, entuzjazm, ufność i opanowanie. Słabe strony koordynatora to brak ambicji i momentami lenistwo.

Spis treści

Zalety

Zalety koordynatora to:
  • dojrzałość,
  • stanowczość,
  • umiejętność podziału zadań w zespole,
  • umiejętność uważnego słuchania.


Wady

Wadą koordynatora jest fakt, że może być on postrzegany przez współpracowników jako manipulator, który wymiguje się od swoich obowiązków, powierzając swoje zadania innym osobom.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.