Elementy sterowania (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Controls (PRINCE2) ang. controls

Elementy sterowania - dokumenty zapewniające, aby w stosunku do każdego poziomu zespołu zarządzania projektem, każdy wyższy poziom zarządzania mógł:

Spis treści

Cel

W kontekście zarządzania projektem sterowanie obejmuje wszystko, co dotyczy podejmowania decyzji i ma na celu zapewnienie, aby projekt:

Podział

Wyróżnia się:

Elementy sterowania wykorzystywane przez Komitet Sterujący

Głównymi elementami sterowania dla Komitetu Sterującego są:

Elementy sterowania wykorzystywane przez Kierownika Projektu

Kierownik Projektu kontroluje każdy z etapów na bieżąco i może wprowadzać wszelkie korekty, które nie grożą projektowi przekroczeniem tolerancji wyznaczonych przez Komitet Sterujący lub zmianą Uzasadnienia Biznesowego.

Przy monitorowaniu postępów prac projektu, Kierownik może być wspomagany przez osoby pełniące rolę wsparcia projektu.

Ponadto Kierownik wykorzystuje następujące elementy sterowania:

Bibliografia

OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.