Controlling kosztów jakości ang. quality costs controlling

Controlling kosztów jakości – część controllingu zajmująca się kosztami jakości.

Spis treści

Cele i zadania

Jak zauważa Tadeusz Wawak, znajomość danych dotyczących jakości pracy i produktów, a także związanych z nimi kosztów, jest niezbędna do określenia celów i wyznaczenia zadań do ich realizacji[1].

Na podstawie zestawu zasad ISO 9000, controlling kosztów jakości ma na celu:
  • określenie procesów oraz związanych z nimi kosztów,
  • analizę wspomnianych kosztów pod względem potrzeby ich zredukowania,
  • zaplanowanie działań mających na celu redukcję kosztów,
  • wdrożenie zaplanowanych działań oraz ocena ich skuteczności.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.