Ciągła dostępność (ITIL) Przekierowano ze strony: Continuous availability (ITIL) ang. continuous availability

Ciągła dostępność - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) podejście lub projekt w celu osiągnięcia 100% dostępności. Ciągła dostępność usług informatycznych oznacza, że nie ma planowanych lub nieplanowanych przerw w dostępności (przestojów).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.