Rezerwa (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Contingency (PRINCE2) ang. contingency

Rezerwa - coś pozostawione w zapasie zwykle w celu obsługi odchyleń kosztów i czasu lub/oraz ryzyk.[1]

Metodyka PRINCE2 nie poleca stosowania rezerw z następujących powodów:
  • rozbieżnościami oszacowań zarządza się poprzez ustalenie tolerancji
  • ryzykami zarządza się poprzez wybór odpowiednich reakcji na ryzyko (łącznie z reakcją opisaną w planie rezerwowym, która stanowi zabezpieczenie na wypadek zmaterializowania się ryzyka).

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.