Konsultowany (MSP) Przekierowano ze strony: Consult (MSP) ang. consult

Konsultowany - danie grupie lub pojedynczym osobom szansy na współudział i/lub rekomendowanie rozwiązań dotyczących danego działania lub dokumentu.[1]

Uwaga

Termin związany z budową tabel RACI, oznacza umożliwienie roli, osobie lub grupie osób uczestnictwa w tworzeniu rekomendacji do określonego działania bądź decyzji lub w tworzeniu / wypowiedzeniu się na temat zawartości dokumentu.

Zobacz też

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.