Zapis konfiguracji (ITIL) Przekierowano ze strony: Configuration record (ITIL) ang. configuration record

Zapis konfiguracji - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) zapis zawierający szczegóły elementu konfiguracji (ang. CI). Każdy zapis konfiguracji dokumentuje cykl życia pojedynczego elementu konfiguracji (ang. CI). Zapis konfiguracji przechowywany jest w bazie zarządzania konfiguracją (ang. CMDB) i utrzymywany jako część systemu zarządzania konfiguracją (ang. CMS).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.