Baza zarządzania konfiguracją (ITIL) Przekierowano ze strony: Configuration management database (ITIL) ang. configuration management database, CMDB

Baza zarządzania konfiguracją (baza konfiguracji) - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) baza danych używana do zbierania zapisów konfiguracji podczas jej cyklu życia. System zarządzania konfiguracją (ang. CMS) utrzymuje jedną lub więcej baz zarządzania konfiguracją (ang. CMDB) i każda z nich zawiera atrybuty elementów konfiguracji (ang. CI-s) i relacji między nimi.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.