Zarządzanie konfiguracją (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Configuration management (PRINCE2) ang. configuration management

Zarządzanie konfiguracją - działania techniczne i administracyjne, których przedmiotem jest tworzenie i utrzymywanie konfiguracji oraz kontrolowanie jej zmian przez cały okres życia produktu; stanowi część procedury sterowania zmianami. W kontekście zarządzania projektem pojęcie konfiguracji odnosi się do łącznego zbioru aktywów projektu, czyli jego produktów. Do celów zarządzania konfiguracją należy identyfikacja, śledzenie i ochrona produktów projektu.[1]

Spis treści

Kontekst

Zarządzanie konfiguracją potrzebne jest w czasie całego cyklu życia projektu i musi być kontynuowane także po jego zakończeniu. O jego realizacji może być mowa już wtedy, kiedy wytworzono więcej niż jedną wersję danego produktu.

Zarządzanie konfiguracją odgrywa zasadniczą rolę w kontroli jakości projektu. Dzięki kontroli nad produktami, przyczynia się do ich ekonomicznego wytwarzania, zgodnie z oczekiwaniami co do jakości.

Umieszczenie zarządzania konfiguracją w ramach procedury sterowania zmianami wynika ze zdolności do identyfikowania i kontrolowania różnych wersji produktu. Produkt, który został ustalony jako obiekt odniesienia może być zmieniony tylko na drodze formalnej, w ramach procedury sterowania zmianami.

Cel

W trakcie projektu zarządzanie konfiguracją ma na celu zapewnić:

  • mechanizmy zarządzania, śledzenia i sprawowania kontroli nad wszystkimi produktami
  • pewne i bezpieczne przechowywanie każdego produktu w sposób najbardziej dla niego odpowiedni
  • możliwość wyboru i zestawienia różnych komponentów, które składają się na produkt końcowy
  • system rejestrowania, śledzenie i przechowywania wszelkich zagadnień projektowych


Funkcje

Zarządzanie konfiguracją obejmuje pięć głównych funkcji:

Zobacz też

Inne pojęcia związane z Zarządzaniem Konfiguracją w ramach PRINCE2:

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.