Zarządzanie konfiguracją (ITIL) Przekierowano ze strony: Configuration management (ITIL) ang. configuration management

Zarządzanie konfiguracją[1]

Zobacz

zarządzanie zasobami i konfiguracją usług (ang. SACM).

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 23 października 2015 r.