Konfiguracja odniesienia (ITIL) Przekierowano ze strony: Configuration baseline (ITIL) ang. configuration baseline

Konfiguracja odniesienia - w fazie konfiguracji, która została formalnie uzgodniona i jest zarządzana poprzez proces zarządzania zmianami. Konfiguracja odniesienia jest używana jako podstawa dla przyszłych wersji, wydań i zmian.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.