Bibliotekarz Konfiguracji (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Configuration Librarian ang. Configuration Librarian

Bibliotekarz Konfiguracji - fakultatywna rola w zespół zarządzania projektem, do której obowiązków należy przede wszystkim opieka nad wszystkimi oryginałami produktów zarządczych projektu oraz prowadzenie Rejestru Zagadnień.

Zakres obowiązków

Do głównych zadań Bibliotekarza Konfiguracji należy:
  • nadzór nad przyjmowaniem wszystkich produktów zarządczych projektu, nadawaniem im identyfikatorów, przechowywaniem i rozpowszechnianiem,
  • prowadzenie zestawienia statusu produktów i informowanie o aktualnych statusach,
  • numeracja, rejestracja, przechowywanie i dystrybucja zagadnień.


Zobacz też

Wsparcie Projektu

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.