Zapis Obiektu Konfiguracji (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Configuration Item Record (PRINCE2) ang. Configuration Item Record

Zapis obiektu konfiguracji - zapisana informacja opisująca status, wersję oraz wariant każdego obiektu konfiguracji wraz z wszelkimi szczegółami dotyczącymi ważnych powiązań pomiędzy obiektami konfiguracji.[1]

Spis treści

Skład

 • identyfikator projektu,
 • typ produktu,
 • nazwa produktu,
 • numer najnowszej wersji produktu,
 • opis produktu,
 • opis faz cyklu życia właściwych dla produktu,
 • "właściciel" produktu,
 • osoba pracująca nad produktem,
 • data przydzielenia produktu,
 • miejsce przechowywania produktu,
 • źródło pochodzenia produktu,
 • powiązania z innymi produktami,
 • status produktu,
 • posiadacze kopii produktu lub potencjalni użytkownicy,
 • odwołania do zagadnień projektowych, które spowodowały zmiany produktu,
 • odwołania do korespondencji dotyczącej produktu.


PochodzenieKryteria Jakości

 • Dokładne odzwierciedlenie statusu produktu.
 • Bezpieczne przechowywanie w jednym miejscu wszystkich zapisów.
 • Adekwatność odnotowanego numeru wersji do rzeczywistości.
 • Prawidłowość informacji o posiadaczach kopii.
 • Zgodność numerów wersji kopii z numerem w zapisie.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.