Konfiguracja (ITIL) Przekierowano ze strony: Configuration (ITIL) ang. configuration

Konfiguracja - ogólny termin w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition), używany do opisania grupy elementów konfiguracji (ang. CI-s), które pracują wspólnie celem dostarczenia usługi informatycznej lub rozpoznawalna część usługi informatycznej. Konfiguracja jest również używana do opisania parametrów ustawienia jednego lub więcej elementów usługi.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.